Dane statystyczne ludności Gminy Rudziniec za 2020 rok

W ramach ciekawostki :

Dane statystyczne ludności Gminy Rudziniec za rok 2020 :

1. Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie na pobyt stały stan na dzień 31.12.2020r. – 10 361

w tym kobiet – 5 328

mężczyzn – 5 033

osoby zameldowane na pobyt czasowy – 142

2. Najstarsza mieszkanka gminy ma 101 lat

3. Ilość urodzeń w 2020r. – 103

dziewczynek – 56

chłopców – 47

4. Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to – Amelia, Wiktoria, Marcelina.

Najpopularniejsze imiona dla chłopców to – Tymon, Marcel, Leon

Imiona niespotykane lub oryginalne to – Eftalia

5. Ilość zgonów w 2020r. – 149

kobiet – 67

mężczyzn – 82

6. Ilość małżeństw – 41

w tym transkrypcje – 3

śluby konkordatowe – 22

śluby w plenerze – 2

śluby zawarte w USC – 14

7. Długoletnie pożycie małżeńskie ;43 pary – 25 lat po ślubie / srebrne gody /20 par – 50 lat po ślubie / złote gody /10 par – 60 lat po ślubie / diamentowe gody /1 para – 65 lat po ślubie / żelazne gody /

8. Rozwody – 11