Harmonogram wywozu odpadów 2021

Aktualne harmonogramy wywozu odpadów do pobrania :

  • Harmonogram wywozu odpadów odpadów komunalnych zmieszanych i BIO 2021
  • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych 2021
  • Harmonogram wywozu odpadów o utrudnionym dojeździe