Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Rudziniec

W dniu 16.11.2020r. Rada Gminy Rudziniec przyjęła nowe, zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 01.01.2021 r.:

– stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – 25 zł miesięcznie od osoby(wcześniej było 30 zł)

– stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów -100 zł miesięcznie od osoby;

– ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym -1,00 zł miesięcznie od osoby.

Pierwszy przetarg za kwotę 3 841 447 zł/rok został unieważniony. W drugim przetargu ofertę złożyły 2 firmy, najtańszą ofertę złożyła firma Remondis z kwotą 3’ 030’729zł /rok i dlatego stawka została obniżona. Nie jest tajemnicą, że w całej Polsce opłaty za odpady komunalne wzrastają w zastraszającym tempie i coraz częściej pojawia się maksymalna kwota 36 zł, nam na razie taka wysoka stawka nie grozi.

W najbliższym czasie zostaną przesłane dla mieszkańców deklaracje i informacje o nowej stawce , o zasadach segregacji , kompostowania i zasadach odbioru odpadów.