Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych 2016

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i sgregowanych w miejscowości Kleszczów 2016

Uchwała nr XV/132/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XVI/142/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XV/134/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XVI/143/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XV/134/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XV/135/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XV/131/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *