Szkoła Podstawowa

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

ul. Szkolna 23, 44-164 Kleszczów (powiat gliwicki, gmina Rudziniec)

Dyrektor : mgr inż. Małgorzata Grecka

Tel. : +48 32 270152

E-mail : sp.kleszczow@interia.pl

Strona www : http://sp-kleszczow.cba.pl/

Logo Szkoły Podstawowej Kleszczów

Historia Szkoły

3 listopada 1869 roku nastąpiło otwarcie szkoły w Kleszczowie w drewnianym budynku przy ul. Gliwickiej 25. Wcześniej dzieci uczyły się w Rudnie, Bojszowie oraz w Rzeczycach. 25 stycznia 1945 r. w zawierusze wojennej Armia Radziecka spaliła budynek szkoły przy ul. Gliwickiej. 5 kwietnia 1945 szkoła przeniosła się do przybudówki pod numer 16, nadal przy ul. Gliwickiej. Nauka odbywała się w skrajnie trudnych warunkach: bez podręczników, papieru, zeszytów, ołówków. Uczyło się tam 123 uczniów.

3 września 1946 nastąpiło rozpoczęcie nauki w budynku przy ul. Kozielskiej 46. Nowa siedziba składała się z dwóch izb lekcyjnych z ławkami i tablicą pożyczoną z Rudzińca, kancelarii oraz mieszkania dla nauczyciela. W klasach 1-6 uczyło się 102 uczniów. Starsze dzieci uczęszczały do szkoły w Rzeczycach.

Historia Szkoły w Kleszczowie

W 1948 roku zapadła decyzja o powstaniu szkoły w Kleszczowie przy ul. Szkolnej 23, w co zaangażowała się cała społeczność wsi. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło w maju 1951 roku. Szkoła miała troje nauczycieli, w tym pierwszego jej kierownika, Pana Feliksa Zarzyckiego. Pod ich opieką znalazło się 99 uczniów. Później dołączyły do nich także przedszkolaki. W szkole zorganizowano huczny jubileusz jej 10-lecia. Wydarzeniem było zatrudnienie nowego dyrektora, Pana Wiesława Sobeckiego, który przez 20 lat swej pracy bardzo unowocześnił podległą sobie placówkę.

Po reformie edukacji szkoła stała się ośmioklasowa. Uczyło się w niej ponad 100 dzieci. Dużą inwestycją tej dekady było wybudowanie domu nauczyciela, do dziś stojącego na szkolnym terenie. W latach 80-tych, w których pracę zaczynało wielu z pracujących obecnie nauczycieli, na czele zespołu stanął w 1985 roku Pan Marek Marzec.

Szkoła z lotu ptaka
Szkoła podstawowa z lotu ptaka

Rok 1999 owocował reformą szkolnictwa. Zlikwidowane zostają 8-klasowe szkoły podstawowe, a w ich miejsce powołuje się gimnazja. Skutkiem tego w 2001 roku uczniowie po raz pierwszy pisali sprawdzian kończący szkołę podstawową. Od tego roku absolwentami stają się już uczniowie kończący klasę 6-tą. W 2008 roku posadzono drzewko papieskie, rośnie ono dumnie przed murami placówki. W roku 2009 pierwszy raz pojawiły się w szkole sześciolatki. W 2010 roku szkoła zyskała piękny plac zabaw, z którego mogły korzystać wszystkie dzieci.